Promotor Kultu na spotkaniu z udziałem Wojewody

W dniu 4 stycznia br. w siedzibie Małopolskiej Solidarności odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział liczni członkowie Związku i zaproszeni goście. Wśród wielu ważnych gości obecny był również Wojewoda Małopolski, Pan Łukasz Kmita.


Promotor kultu bł. ks. Popiełuszki (i kurator wystawy Solidarności) Marek Kędziorek, przy okazji składania życzeń miał okazję porozmawiać z Panem Wojewodą i podzielić się z nim opłatkiem. Pan Wojewoda przypomniał, że wystawa o ks. Jerzym gościła trzy lata temu w jego rodzimej parafii Św. Maksymiliana w Olkuszu. Wtedy też słyszał wystąpienie i świadectwo Pana Marka wygłoszone podczas niedzielnej Mszy św. Wojewoda zaznaczył, że sam jest wiernym czcicielem ks. Popiełuszki. Wspomniał też o swoim wieloletnim zaangażowaniu w krzewienie pamięci i kultu Męczennika.

To ważne i budujące, że mamy także autentycznych promotorów kultu wśród przedstawicieli władzy państwowej, i że wciąż łączy nas “Solidarność”!

Możesz również polubić…