Nasza misja

Akcję promocji duchowego dziedzictwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki zainicjował w 2009 roku ksiądz prałat Zygmunt Malacki, kolega Męczennika z lat seminarium. Ksiądz Malacki po latach zapragnął opublikować oryginalne nagrania z Mszy świętych za Ojczyznę odprawianych przez ks. Popiełuszkę wraz z jego kazaniami. Chcąc promować to cenne duchowe dziedzictwo w całej Polsce, zaangażował do tego zadania grupę czcicieli Męczennika związaną z parafią św. Stanisława Kostki w Warszawie, której sam był w tym czasie proboszczem (wiele z tych osób osobiście znało księdza Jerzego lub z nim współpracowało).

Zadanie technicznego przygotowania i opracowania wydawnictwa ewangelizacyjnego homilii księdza Popiełuszki powierzył Markowi Kędziorkowi, prowadzącemu studio nagrań i religijne wydawnictwo w Nadarzynie k. Warszawy. Wsparciem służył Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, najpotężniejsze w Polsce centrum informacji o Męczenniku, wraz z jego szefową p. Katarzyną Soborak (która służyła przez wiele lat cenną radą i pomocą). Od 2009 roku pan Marek pracował nad przystosowaniem jakości dźwięku archiwalnych, często bardzo niedoskonałych nagrań. Wiele nieczytelnych fragmentów kazań ks. Popiełuszki, z pomocą nowoczesnej aparatury i wielu konsultacji fachowców od dźwięku, choć mozolnie i z trudem, udało się jednak uratować!

Początkowo akcję kojarzono ściśle z parafią pw. Św. Stanisława Kostki (Sanktuarium bł. ks. Jerzego w Warszawie), gdyż po śmierci ks. Malackiego – wydawnictwo i promocję płyt z homiliami Męczennika mocno wspierał także kolejny proboszcz, ksiądz prałat Tadeusz Bożełko. Panu Markowi Kędziorkowi udało się samodzielnie rozszerzyć akcję w parafiach wielu polskich diecezji, dzięki nawiązaniu współpracy z kolejnymi duszpasterzami, uzyskując ich ciepłe słowo, wsparcie i błogosławieństwo.

 

Współpracę z p. Markiem na przestrzeni dziesięciu lat nawiązały setki polskich kapłanów, zapraszając go do swej parafii, by tam przybliżał — poprzez słowo świadectwa — nauczanie i życie męczennika naszych czasów i promował jego kazania.

W taki sposób akcja przerodziła się w prawdziwą ogólnopolską misję. Świadczy o tym współpraca z dużą ilością osób i podmiotów działających na rzecz kultu, a także włączanie się w nią wiernych z różnych parafii w całej Polsce. Jej owocem jest znajomość pana Marka z blisko tysiącem polskich kapłanów, którzy wsparli to dzieło.

Akcja została wsparta błogosławieństwem Biskupów kilku diecezji. Poparcie ludzi Kościoła zostało nam wielokrotnie udzielone zarówno w pisemnych, jak i ustnych wypowiedziach. Świadczą za nami listy i rekomendacje licznych przedstawicieli Episkopatu Polski. W diecezji Prymasa Polski (Archidiecezja Gnieźnieńska) akcja została uznana za inicjatywę służącą ciągłemu „rozszerzaniu kręgu osób i instytucji działających na rzecz kultu”. Wdzięczność za błogosławione owoce tego dzieła wyraziła też Archidiecezja Warszawska w specjalnym liście do Marka Kędziorka (2016 rok).

Wielu księży chętnie rekomenduje akcję p. Marka i jego współpracowników innym swoim kolegom-proboszczom, gdyż stała się ona znakiem czasu… Przy tak licznych atakach na Kościół, promowanie świętej i bohaterskiej postawy ks. Popiełuszki jest niezwykle ważne i cenne dla Polski i Kościoła! Jak zauważył jeden z ojców duchownych, kapłani są wdzięczni za taką misję, w której świeccy wyręczają częściowo duchownych, służąc swoją kompetencją w zakresie głębszej i bardziej szczegółowej znajomości życia świętych… Wdzięczny jest też Papież Franciszek! Instrukcja Kongregacji Doktryny Wiary na rok 2012 zawierała zalecenie dla episkopatu każdego kraju, dotyczące współpracy z osobami kompetentnymi przy promowaniu postaw i przybliżaniu życiorysów Świętych! (Warto zauważyć, że przeważające przy procesie beatyfikacyjnym świadectwa i zeznania osób świeckich, zbudowały fundament wiedzy o Błogosławionym, na której dziś opiera się Kościół).

Do akcji przyłączył się także w 2017 roku związek “Solidarność” ze swoją wystawą o ks. Jerzym Popiełuszce, której pan Marek jest obecnie kuratorem i prezentuje ją w kościołach w całej Polsce. W sierpniu 2019 roku, w 10. rocznicę rozpoczęcia działalności p. Marka odbyła się akcja w Bazylice Prymasowskiej, podczas której można było zwiedzić wspomnianą wystawę, a dzięki transmisji Radia Plus wierni w całej Polsce mogli usłyszeć po raz kolejny jego świadectwo o ks. Jerzym…