Poparcie akcji

Poniżej zamieszczamy wybrane pisemne wyrazy wsparcia dla naszej akcji w formie błogosławieństw, rekomendacji i innych pism:

1. Pismo podziękowania od Archidiecezji Warszawskiej za dzieło, które przyniosło błogosławione owoce, wystosowane za urzędu Metropolity Warszawskiego – JE Ks. Kardynała Kazimierza Nycza

2. Poparcie inicjatywy – list Przewodniczącego “Solidarności”, p. Piotra Dudy do księży Proboszczów

3. Poparcie inicjatywy – list Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, p. dra Jarosława Szarka

4. Pismo przybliżające charakter i wartość ewangelizacyjną akcji – kościelna rekomendacja ekspercka o. Mariusza Bigiela SJ (Centrum Duchowości Świeckich przy Parafii Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski – www.cds.net.pl) 

5. Pismo podziękowania – Katarzyna Soborak, Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie (notariusz w Trybunale beatyfikacyjnym)

6. Podziękowanie Prymasa Polski JE Wojciecha Polaka za podjęta inicjatywę i posłanie do parafii diecezji Gnieźnieńskiej

7. Pismo poparcia akcji dla zainteresowanych parafii diecezji Włocławskiej z polecenia JE Bpa Wiesława Meringa

8. Polecenie akcji na stronie diecezji włocławskiej (komunikat w związku z 70 rocznicą urodzin Męczennika)

9. Podziękowanie i Błogosławieństwo misji w liście od Metropolity Krakowskiego JE Kardynała Stanisława Dziwisza

10. Prośba Proboszcza par. Św. Stanisława Kostki w Warszawie Księdza Prałata Zygmunta Malackiego o udzielenie wsparcia dla inicjatywy promocji kazań ks. Popiełuszki – skierowane do wszystkich instytucji na terenie całego kraju

11. Propozycja zorganizowania akcji w parafiach dla księży Proboszczów przybywających do Warszawskiego Sanktuarium od kustosza Tadeusza Bożełko

12. Opinia duszpasterska ks.Kanonika Zygmunta Słomskiego (proboszcza parafii Bł. Doroty z Mątew w Gdańsku) aktywnego i wieloletniego promotora kultu ks. Popiełuszki

13. Pismo od Jerzego Langera, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

14. Pismo poparcia akcji w Bazylice w Jaworznie od JE bpa Grzegorza Kaszaka Ordynariusza Sosnowieckiego

15. Strona 34 Biuletynu Archidiecezji Gdańskiej. Komunikat, który zapoczątkował poparcie dla akcji JE Abpa Sławoja Leszka Głodzia poprzez Wydział Duszpasterski AG

16. Komunikat Kurii Rzeszowskiej – poparcie inicjatywy

17. List od Duszpasterza Ludzi Pracy o poparciu naszej akcji w komunikacie (z kurendy) Biskupa Toruńskiego.

Na przestrzeni lat nasza akcja została podjęta przez rzeszę blisko tysiąca polskich Kapłanów i świeckich z różnych diecezji: proboszczów parafii, kustoszów, rektorów, dyrektorów szkół katolickich, działaczy wspólnot religijnych, instytucji Kościoła, oświaty i kultury.