Kazania ks. Jerzego

Cykl płytowy „Ksiądz Jerzy Popiełuszko, kazania” to jedyne ogólnopolskie wydanie prezentujące archiwalne nagrania szesnastu pełnych kazań bł. ks. Jerzego, wygłoszonych podczas pamiętnych mszy św. sprawowanych w intencji Ojczyzny w Parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Dzięki specjalistycznej aparaturze udało się znacznie poprawić jakość materiału dźwiękowego nagranego pierwotnie na kasety magnetofonowe. Nagrania kazań zostały wzbogacone ponadto pieśniami okolicznościowymi z tamtego okresu oraz komentarzami autorstwa przyjaciół ks. Jerzego oraz promotorów jego kultu.Inicjatywa wydania homilii legendarnego kapelana Solidarności pochodzi od śp. ks. Zygmunta Malackiego, który był przyjacielem ks. Jerzego Popiełuszki, jego kolegą z seminarium oraz proboszczem Parafii św. Stanisława Kostki. Ksiądz Malacki – podobnie jak wielu rodaków – głęboko przeżył męczeńską śmierć swego przyjaciela. Postanowił zrobić wszystko co możliwe, aby jego orędzie jak najszerzej się rozprzestrzeniło, a męczeńska śmierć przyniosła jak największy owoc. Do współpracy nad wydaniem cyklu płyt zaprosił Marka Kędziorka, wydawcę i dźwiękowca, któremu przekazał homilie ks. Jerzego nagrane na kasety magnetofonowe. Nagrania były jednak w niezbyt dobrym stanie. Trzeba było wielu godzin pracy nad dźwiękiem, wielu miesięcy żmudnej pracy, aby je odpowiednio zrekonstruować. Czasem trzeba było dokonywać tego typu zabiegów, jak zastępowanie jednego słowa w złej jakości dźwiękowej – wyciętym takim samym słowem dobrej jakości, ale wypowiedzianym w innej homilii. Dzięki tym i podobnym zabiegom udało się zrekonstruować szesnaście pełnych kazań kapłana – męczennika, które dziś stanowią swego rodzaju relikwię ks. Jerzego Popiełuszki.Relikwia ta jest naprawdę drogocenna, stanowi bowiem zapis głoszenia Słowa Bożego do polskiej duszy w trudnym momencie komunistycznego zniewolenia. I to Słowo Boże było i jest żywe. Cały czas ma moc przemieniania ludzkich serc i umysłów, uzdalniania do przebaczania oraz do tego, aby „zło dobrem zwyciężać”. Bardzo dobrym komentarzem do tego są słowa świadectwa pewnego pana, który przypadkiem znalazł się na mszy św., gdzie homilię głosił ks. Jerzy Popiełuszko. Była to msza plenerowa, sprawowana z balkonu kościoła. Mężczyzna ten chciał się dostać na plac Wilsona i aby tego dokonać, zaczął się przedzierać przez tłum osób zgromadzonych na Eucharystii. W tym momencie stało się jednak dla niego coś nieoczekiwanego. Oddajmy mu głos: „Zatrzymałem się i zacząłem słuchać. Te słowa, które słyszałem, jak gdyby wryły mnie w ziemię, nie mogłem zrobić kroku, prawie płakałem i zostałem do końca mszy św. I pisał dalej tak: Jestem niewierzącym człowiekiem. Księże Jerzy, dziękuję ci za twoje słowa, które są pokrzepieniem, umocnieniem, które są nadzieją”.Tak właśnie oddziaływało na wiernych Słowo Boże, którego przekazicielem był bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Gdyby te słowa były tylko nagą informacją, przekazaną do ludzkich umysłów, nie miałyby tej mocy. To musiało być Słowo Boże, słowo żywego Boga, działającego przez Jego wiernego świadka.

Poniżej prezentujemy zawartość poszczególnych płyt. 

Płyta 1 – Nagrania wybranych kazań wygłoszonych w 1982 roku

 1. Wstęp
 2. Zapowiedź
 3. Kazanie z 30 V 1982 r. 
 4. Z dawna Polski Tyś Królową
 5. Zapowiedź
 6. Kazanie z 27 VI 1982 r.
 7. Ojczyzno ma (fragment)
 8. Zapowiedź
 9. Kazanie z 31 X 1982 r.
 10. Chrystus Królem
 11. Zapowiedź
 12. Kazanie z 26 XII 1982 r.
 13. Ojczyzno ma
Komentarze do kazań czyta: Leon Łochowki; Teksty komentarzy: Marta Dziurok, Marek Kędziorek; Śpiew: Marzena Harasimiuk (nr 4, 7, 10, 13), Krzysztof Tułecki (BENE) (nr 1, 7, 13); Organy: Piotr Harasimiuk; Mastering nagrań archiwalnych: Marek Kędziorek, Jacek Grudzień, Jacek Bąk; Pomysł nagrania, konsultacja: Ks. Prałat Zygmunt Malacki; Opracowanie i realizacja dźwięku: Marek Kędziorek (aranż. nr 3); Nagranie: STUDIO N’D’N – 2009

Płyta 2 – Nagrania wybranych kazań wygłoszonych w 1983 roku

 1. Boże coś Polskę… (wstęp)
 2. Zapowiedź
 3. Kazanie z 24 IV 1983 r.
 4. Zapowiedź
 5. Kazanie z 29 V 1983 r.
 6. Mario, Matko polskiej ziemi
 7. Zapowiedź
 8. Kazanie z 28 VIII 1983 r.
 9. Zapowiedź
 10. Kazanie z 30 X 1983 r.
 11. Rota (Nie rzucim Chryste…)
Komentarze do kazań czyta: Leon Łochowki; Teksty komentarzy: Marek Kędziorek (1, 2, 4, 7), Leon Łochowski (9); Śpiew: Marzena Harasimiuk, Krzysztof Tułecki (BENE) (11), Leon Łochowski, SGPW (6); Aranżacja instrumentalna, muzyka: Andrzej Rejman; Pomysł nagrania, konsultacja: Ks. Prałat Zygmunt Malacki; Reżyseria, realizacja dźwięku, mastering: Marek Kędziorek; Nagranie: STUDIO N’D’N – 2009

Płyta 3 – Nagrania wybranych kazań wygłoszonych w 1984 roku

 1. Wstęp (o beatyfikacji)
 2. Zapowiedź
 3. Kazanie z 29 I 1984 r.
 4. Zapowiedź
 5. Kazanie z 24 VI 1984 r.
 6. Serdeczna Matko
 7. Zapowiedź
 8. Kazanie z 26 VIII 1984 r.
 9. Zapowiedź (My chcemy Boga)
 10. “Ostatnie kazanie” – 19 x 1984 r.
 11. “Jestem gotów na wszystko…”
 12. Księże Jurku, pamiętamy Cię
Komentarze do kazań czyta: Leon Łochowki; Teksty komentarzy: Marek Kędziorek; Śpiew: Marzena Harasimiuk (6, 9), Ks. Zygmunt Słomski (12); Muzyka: Ks. Zygmunt Słomski (12), Andrzej Rejman (10, akompaniament 1, 4); Organy: Piotr Harasimiuk; Pomysł nagrania, konsultacja: Ks. Prałat Zygmunt Malacki; Reżyseria, realizacja dźwięku, mastering: Marek Kędziorek; Nagranie: STUDIO N’D’N – 2009

Płyta 4 – Aneks do publikacji kazań z lat 1982 – 1984

 1. Wstęp (o beatyfikacji)
 2. Komentarz i zapowiedź
 3. Kazanie z 25 IV 1982 r.
 4. Zapowiedź
 5. Kazanie z 26 VI 1983 r.
 6. Ojczyzno ma (wersja z chórem)
 7. Zapowiedź
 8. Kazanie z 25 IX 1983 r.
 9. Komentarz i zapowiedź
 10. Kazanie z 27 XI 1983 r.
 11. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
 12. W oczekiwaniu na kanonizację…
Komentarze do kazań czyta: Leon Łochowki (śpiew – nr 4, 6); Teksty komentarzy: Katarzyna Soborak, Marek Kędziorek, śp. ks. Zygmunt Malacki (z archiwum TVO ‘2009 r.); Aranżacja: Ks. Zygmunt Słomski – nr 4, 9, 11, 12 (śpiew – nr 11, 12, muzyka – nr 12), Andrzej Rejman – nr 1, 4 (muzyka – nr 2, 7); Opracowanie, reżyseria i realizacja dźwięku (premastering): Marek Kędziorek, mastering Bogdan Żywek; Opieka nad projektem: Ks. Tadeusz Bożełko, Konsultacje: Katarzyn a Soborak; Użyczenie nagrania z archiwum TVO: Bogusław Olszonowicz