Wizyta u Ojców Salezjanów w Dąbrowie Górniczej

Akcje przybliżające osobę bł. ks. Popiełuszki, prowadzone w odległych rejonach od Warszawy mają swoją specyfikę… Albo okazuje się, że wierni w tych parafiach dosłownie chłoną ten temat, nie mając na bieżąco dostępu do większej ilości wiedzy o historii ks. Jerzego, i mogą w tym dniu ją poznać… albo temat okazuje się zbyt odległy, jakby przysłonięty historią innych wydarzeń z przeszłości, także tych związanych z historią danego regionu.

Dąbrowa Górnicza (Zagłębie) i parafia Ojców Salezjanów okazała się miejscem zderzenia tych tendencji. Była grupa osób bardzo żywo zainteresowanych wystawą o ks. Jerzym i jednocześnie historią zbrodni na Kapłanie, stąd wiele rozmów, także o wspomnieniach z czasów tzw. “Komuny”. Ale wielu parafian w ogóle to nie interesowało. Z niektórych rozmów i spotkań wynikało, że u dużej grupy osób jest jakiś sentyment za tamtymi czasami ! Dlatego parafia była miejscem bardzo różnorodnych postaw także wobec historii Księdza Popiełuszki.

 

 

 

Możesz również polubić…