Podsumowanie roku Promotora Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Każdy rok naszej działalności ma swoje ważne wydarzenia, o których warto wspomnieć. I tak rok 2018 przyniósł wiadomość o rozpoczęciu promocji wystawy o ks. Jerzym na Węgrzech. Staraniem m.in. władz i dyplomacji węgierskiej wystawa „Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Kapłan, Męczennik, Patron NSZZ Solidarność” trafiła, po przetłumaczeniu na węgierski, do Budapesztu. Bardzo to cieszy, że na wyspie Csepel jest już nawet ulica Księdza Jerzego Popiełuszki, a w Budapeszcie odsłonięto w ostatnich latach także pamiątkową tablicę Kapelana Solidarności. Więcej o tych faktach można przeczytać TUTAJ.

Idąc dalej, pragnę wspomnieć, że w wakacje 2018 roku, podczas akcji w Żarnowcu, podczas której kolejny raz głosiłem świadectwo o ks. Jerzym i namawiałem do wsłuchiwania się w jego nauczanie, miałem przyjemność spotkać i zaprosić do zwiedzenia wystawy bardzo ważną w naszym kraju postać, którą był Premier Rzeczypospolitej Polskiej, p. Mateusz Morawiecki, z którym udało się również porozmawiać chwilę prywatnie podczas „Jarmarku Cysterskiego”. (Impreza ta odbywa się tradycyjnie co roku w Żarnowcu po sumie o godz. 11:00, odprawianej w Kościele p.w. Zwiastowania Pańskiego). Przekazałem panu premierowi, że staram się wspierać panów Piotra Jeglińskiego i Kornela Morawieckiego w ich działaniach zmierzających do pełnego wyjaśnienia  szczegółów morderstwa Księdza Popiełuszki. Premier podziękował mi za te słowa.

Foto: Mirosław Pieślak | Na zdjęciu Marek Kędziorek i premier Mateusz Morawiecki

Nadszedł czas na pewne podsumowanie działań na rzecz kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 2019 r. Był to szczególnie ważny dla mnie, jak i moich współpracowników oraz wolontariuszy rok, gdyż wypadło w nim 10-lecie działalności na rzecz szerzenia kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 18  sierpnia, w 10. rocznicę rozpoczęcia współpracy z ks. Zygmuntem Malackim nad wydawnictwem kazań ks. Jerzego, odbyła się akcja z wystawą w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie, która została również ubogacona słowem świadectwa oraz promocją materiałów źródłowych legendarnego Kapelana Solidarności. To był niezwykle podniosły, wzruszający i niezapomniany moment, gdy po 10 latach wędrowania po polskich parafiach z przesłaniem ks. Jerzego trafiłem w końcu do Matki Kościołów Polskich, jakim jest Archikatedra Gnieźnieńska. Podczas tego wydarzenia został również nagrany materiał dźwiękowy, który można odsłuchać TUTAJ.

Ponadto, rok 2019 przyniósł kolejne kilkadziesiąt akcji w kościołach kilkunastu polskich diecezji oraz rozwój współpracy z NSZZ Solidarność, która zaowocowała wykonaniem 3 kolejnych kopii wspomnianej wystawy. Dzięki temu jest możliwość zorganizowania nawet 4 równoległych akcji z wystawą w różnych kościołach w tym samym czasie!

W czerwcu natomiast miałem okazje wygłosić konferencję pt. „Ksiądz Jerzy Popiełuszko — odważny świadek prawdy” dla blisko 3 tysięcy słuchaczy w Niepokalanowie, na błoniach wokół Bazyliki.

Wspomnę także spotkanie z JE Ks. bpem Adamem Szalem, którego miałem okazje poprosić tuż przed świętami o jakąś skromną formę wsparcia naszych działań w diecezji Przemyskiej. Efektem rozmowy był szybki kontakt z Proboszczem i Archiprezbiterem z Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu i umówienie akcji z wystawą na… 26 grudnia 2019 (w dzień Św. Szczepana – pierwszego Męczennika!), zgodnie z propozycją księdza proboszcza! Warto działać dynamicznie w dzisiejszych czasach, a w działaniach ewangelizacyjnych jest to szczególnie ważne! Kult Księdza Jerzego dzięki temu o wiele bardziej się poszerza, a w naszych działaniach, dzięki Bogu i dobrym ludziom nie zatrzymujemy się ani na chwilę! Moje wystąpienie z tego dnia zostało sfilmowane, i jest do obejrzenia TUTAJ.

Wystawę oglądają także z zainteresowaniem jak się okazuje przedstawiciele  Episkopatu. Arcybiskup Adam Szal-Metropolita Przemyski oglądał ją dwukrotnie wyrażając opinię, że mogłaby by ona pojawić się w większej ilości kościołów diecezji.  Obok Arcybiskupa vice-marszałek Województwa Podkarpackiego Anna Huk oraz przewodniczący Solidarności Ziemi Przemyskiej Szymon Wawrzyszko.

Grupa naszych wytrwałych promotorów kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, do których należą także Katarzyna Ostrach, Joanna Żywiecka, Marta Dziurok, Marzena Harasimiuk, Mateusz Gawroński i moja skromna osoba aktywnie uczestniczy w kolejnych akcjach propagowania duchowego dziedzictwa ks. Popiełuszki, jednego z głównych patronów naszej polskiej wolności. Mateuszowi zawdzięczamy ponadto stworzenie i promocję naszej nowej strony www, która wniosła nową jakość przekazu informacyjnego na temat naszej inicjatywy. Za to wszystko wspomnianym osobom jestem niezmiernie wdzięczny!

Najważniejsze jednak, że otrzymujemy niezwykle pozytywną informację zwrotną dotyczącą naszych akcji zarówno ze strony parafian, jak i kapłanów. Zdarza się już coraz częściej, że księża przekazują sobie nawzajem informacje o wartości ewangelizacyjnej tychże działań, i kontaktują się z nami nowi proboszczowie zainteresowani akcją w swojej parafii. Warto też wspomnieć, że po ostatniej akcji w Archikatedrze Łódzkiej, gdzie Mateusz Gawroński opowiadał o sile Słowa Bożego głoszonego przez ks. Jerzego, zostaliśmy już zaproszeni na jesień tego roku, by akcję tam powtórzyć…

Marek Kędziorek