Akcja w Rzeszowie

Rozpoczęliśmy pielgrzymkę z wystawą o bł. ks. Jerzym zaplanowaną wokół Rzeszowa… i to od razu od najważniejszego miejsca – parafii p.w. bł. Jerzego Popiełuszki! To tam, obok kaplicy parafialnej wyrosła wielka świątynia, obecnie na etapie wykończenia. To tam właśnie w tych dniach stanęła wystawa o
Męczenniku naszych czasów. Tak jak zwykle zwiedzanie poprzedziło słowne świadectwo na każdej Mszy Św. skierowane do parafian. Proboszcz parafii, ks. płk. Robert Mokrzycki (wcześniej wieloletni proboszcz katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie) niezwykle przejął się sprawą dalszej wędrówki wystawy po Rzeszowszczyźnie i związanej z nią promocji osoby i nauczania ks. Jerzego. Jako Duszpasterz Świata Pracy, zainspirowany odwiedzinami promotora kultu w parafii postanowił zachęcić innych księży proboszczów do podjęcia naszej akcji! Efekt był niespodziewany… W kolejnych dniach kilkunastu proboszczów w diecezji wyraziło chęć podjęcia akcji z wystawą! Ksiądz Mokrzycki podarował też po akcji
ryngraf bł. Jerzego Popiełuszki promotorowi kultu, Markowi Kędziorkowi.

Możesz również polubić…