Akcja w Dąbrowie Górniczej

W dniach 6, 7 czerwca, z okazji 10 rocznicy beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki odbyła się nasza akcja poświęcona osobie kapłana-męczennika. Miało to miejsce w bazylice MB Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.

Z wielką radością, po dłuższej przerwie znów obserwowaliśmy parafian zwiedzających wystawę o ks. Jerzym, którzy -choć w maseczkach i przy zachowaniu zalecanych odległości – uważnie, bez pośpiechu i z zainteresowaniem oglądali plansze z kolejnymi odsłonami wydarzeń z jego życia i posługi duszpasterskiej…

Było w tej akcji coś niezwykłego, po raz pierwszy słowo świadectwa wygłoszone przez naszego promotora kultu – Marka Kędziorka dotykało bardzo bezpośrednio obecnej sytuacji w naszym kraju. To właśnie ksiądz Jerzy – po raz kolejny jawi się jako nasz przewodnik duchowy, który swoją postawą pomaga nam przejść przez tą trudna próbę wolności i odnaleźć prawdziwą wewnętrzną wolność, o której wielokrotnie mówił w swych homiliach. Tą, która pozostaje w nas, nawet gdy doświadczamy fizycznych ograniczeń, ucisku i przemocy. Bo to właśnie ksiądz Popiełuszko, jako człowiek wewnętrznie wolny mógł wybrać tak jak chciał: by pozostać wiernym misji jaką powierzył mu Pan Bóg i nie uciekać wybierając łatwą drogę „świętego spokoju”, by za wszelką cenę uniknąć zagrożenia. Wiedział, że jedynie Prawda Ewangelii nadaje sens naszemu życiu na wieki – w wieczności z Bogiem.