Odwiedziliśmy Ropczyce

Trzy dni intensywnych działań na rzecz promocji duchowego dziedzictwa bł. ks. Jerzego! Tym razem powiązane z obchodami 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych. Zainaugurowaliśmy je przy polowym ołtarzu przed ropczyckim Sanktuarium – w sobotę 12 września. W czasie popołudniowych Mszy Św. promotor kultu, Marek Kędziorek wygłosił dłuższe świadectwo o bł. ks. Jerzym dla zgromadzonych na świeżym powietrzu wiernych. W alejce, za placem była ustawiona mobilna wystawa NSZZ Solidarność o Męczenniku naszych czasów (w dogodnej wersji, czyli w  zmniejszonym specjalnie formacie), którą bardzo chętnie oglądano w przerwach pomiędzy Liturgią i po jej zakończeniu.

Nazajutrz, w niedzielę odbyła się akcja w farze w Ropczycach, w tradycyjnej formie – ze świadectwem po kazaniu i promocją nauczania bł. ks. Popiełuszki.

W poniedziałek 14 września, w liturgiczne Święto Podwyższenia Krzyża Świętego przypadała też 73. rocznica urodzin ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas uroczystej Mszy Św. polowej, sprawowanej przy kilkudziesięciometrowym Krzyżu Milenijnym kazanie wygłosił ks. Stanisław Mazur. Uczestniczyli w niej przedstawiciela władz Państwowych i samorządowych. Nie zabrakło tuż przed rozpoczęciem Mszy kilku słów wprowadzenia promotora kultu ks. Jerzego Popiełuszki. Po Mszy Św. Marek Kędziorek uczestniczył też w dostojnym spotkaniu w ropczyckim Centrum Kultury, gdzie w obecności wielu ViP-ów Pani Wojewoda Rzeszowska wręczyła w imieniu Prezydenta RP wysokie odznaczenia za działalność Solidarnościową dla lokalnych działaczy. Wśród odznaczonych Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski znalazł się między innymi Andrzej Czochara – przewodniczący Solidarności w Ropczycach i gospodarz obchodów, któremu zawdzięczamy także zaproszenie na uroczystości do Ropczyc.