1000. akcja Promotorów Kultu Bł. Ks. Jerzego

W niedzielę 21 marca 2021 r. odbyła się tysięczna akcja promocji kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki organizowana przez grupę świeckich czcicieli Męczennika, której od lat przewodzi wieloletni promotor jego kultu, Marek Kędziorek.

To ważne jubileuszowe wydarzenie miało miejsce w parafii Księży Saletynów pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie — szczególnej parafii, w której przed wielu laty Biskup Diecezji Rzeszowskiej, Kazimierz Górny ustanowił Diecezjalne Sanktuarium Ludzi Pracy. Począwszy od Stanu Wojennego, przez wiele lat odbywały się tu patriotyczne spotkania ludzi ze świata pracy. Na wspólnej modlitwie gromadzili się tu zatroskani o los Polski działacze Solidarności, uczestnicząc w Mszach św. za Ojczyznę.

Podczas Jubileuszowej akcji nie zabrakło słynnej wystawy Solidarności o męczenniku naszych czasów pt. „Błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Kapłan i Męczennik. Patron NSZZ Solidarność”, którą wierni mogli zwiedzać przez całą niedzielę, jak i później w tygodniu.

Jak wspomina Marek Kędziorek będący również kuratorem wspomnianej wystawy z ramienia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, wygłosił tamtego dnia świadectwo przybliżające osobę i nauczanie bł. ks. Jerzego Popiełuszki aż na kolejnych 11 Mszach Św.! Podczas tych wystąpień przypominał, że słowa i przesłanie ks. Jerzego, które przed laty były wielkim umocnieniem dla Polaków w ponurych latach stanu wojennego także i dziś mają siłę podtrzymywania w nas nadziei, kiedy przychodzi nam znów przechodzić przez nową próbę wolności; stają się drogowskazem na drodze poszukiwań prawdziwej wewnętrznej wolności. Tej która „jest w nas” i która jest znakiem godności Dziecka Bożego, jaką przecież każdy nosi w sobie. „Nie jesteś niewolnikiem, nie wolno Ci być niewolnikiem. Jesteś Synem!” – przypomina dziś, podobnie jak dawniej ksiądz Jerzy.

Modlono się też tego dnia, aby pomimo trudnych czasów akcja mogła być prowadzona równie intensywnie, jak dotąd i by przesłanie bł. ks. Jerzego wraz z wystawą mogło dotrzeć do kolejnych parafii w całej Polsce. Wychodząc z kościoła, wierni mogli także nabyć komplet płyt z oryginalnym nagraniem kazań księdza Popiełuszki. Była też okazja, by stanąć na chwilę i pomodlić się przy pomniku Męczennika przed kościołem. Fundatorem tego pomnika był Stanisław Kot, mieszkający na terenie parafii. Ten człowiek przyszedł wiele lat temu do ówczesnego proboszcza, ks. Henryka Przeździeckiego MS na rozmowę. Chciał wspierać dzieła kościelne i pragnął ufundować pomnik św. Jana Pawła II.

Jego inicjatywa była wyrazem pragnienia nowego zaangażowania w sprawy Kościoła, po dotychczasowym, trudnym okresie życia. Ks. Proboszcz jednak nie widział potrzeby stawiania kolejnego pomnika papieżowi. Było ich już wystarczająco dużo. Natomiast zaproponował, że w ramach bieżących potrzeb parafii pan Kot mógłby ufundować organy do kościoła. Tak też się wkrótce stało. Fundator organów jednak nadal nalegał na to, by ufundować pomnik. I wtedy zrodziła się myśl, by był to właśnie pomnik kapelana Solidarności, ks. Jerzego Popiełuszki. Projekt wykonał artysta, Krzysztof Brzuzan. Uroczyste poświecenie pomnika miało miejsce 14 września 2010, w rocznicę urodzin ks. Jerzego. Obecni byli m.in. brat i siostra ks. Jerzego, przedstawiciele Solidarności Regionu Podkarpackiego, poczty sztandarowe. To ważne wydarzenie, bo wokół pomnika gromadzą się ludzie pracy i ci wszyscy, którzy pamiętają… Co roku obchodzony jest tu dzień 19 października — rocznica Męczeństwa Księdza Popiełuszki.

Ogólnopolską inicjatywę organizowania akcji promujących kult księdza Popiełuszki w polskich parafiach, skoncentrowaną początkowo na rozpowszechnianiu nauczania męczennika, zapoczątkował dwanaście lat temu, wspólnie z Markiem Kędziorkiem śp. ksiądz Zygmunt Malacki – kolega ks. Jerzego z lat seminarium i wielki promotor jego kultu. Akcja wspierana z zapałem przez setki polskich kałanów i biskupów w wielu Polskich diecezjach, przy owocnej współpracy z KK NSZZ Solidarność, rozrosła się wkrótce na całą Polskę.

W 2019 roku, dziesięciolecie akcji obchodzone było w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie i upowszechnione dzięki transmisji Radia Plus.

W ostatnich dniach ukazał się też komunikat Kurii Rzeszowskiej zachęcający wszystkich proboszczów diecezji do zainteresowania się tą wartościową inicjatywą.

Dziękujemy serdecznie Księdzu płk. Robertowi Mokrzyckiemu, proboszczowi parafii pw. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie, który jako Duszpasterz Świata Pracy udzielił cennego poparcia inicjatywie, i jako pierwszy zorganizował w tym trudnym roku opisywaną akcję w swojej parafii. Dziękujemy także Prezydium Komisji Krajowej za wspieranie wszelkich ważnych inicjatyw Promujących kult Patrona Związku oraz za zaangażowanie i współpracę przy promocji wystaw, oraz ich pielgrzymki po całym kraju. Jesteśmy wdzięczni Opatrzności, wszystkim naszym współpracownikom i polskim Kapłanom — powiedział na zakończenie tysięcznej akcji Marek Kędziorek